Anasayfa / Eğitim / Polis koleji sınavlarında 50 puan alan öğrenci sınıfı geçecek

Polis koleji sınavlarında 50 puan alan öğrenci sınıfı geçecek

Resmi Gazete’de yer alan karara göre, sınavlarda bir dersten en az 50 puan alan öğrenci, o dersten başarılı sayılacak.

“Polis Koleji Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için birinci dönem ile ikinci dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 olması gerekiyor. Ayrıca ikinci dönem puanının da en az 50 olması gerekecek.

Resmi Gazete’de Polis Koleji Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin 14’üncü fıkrasındaki puan ve dereceleme sistemi değiştirildi. Puanlar ve dereceleri şöyle oldu:

Yeni puanlar

1 – 85,00-100 Pekiyi
2 – 70,00-84,99 İyi
3 – 60,00-69,99 Orta
4 – 50,00-59,99 Geçer
5 – 0-49,99 Geçmez

Dönem puanı, yıl sonu puanı, yıl sonu başarı puanı ve mezuniyet (diploma) puanı 100 üzerinden belirlenecek. Puan sisteminde başarı, sıralamadaki ilk dört, başarısızlık ise beşinci sıralamadaki puanla değerlendirilecek.
Ayrıca, bir dersin dönem puanı, o döneme ait yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarla varsa ödev ve projelerden alınan puanların aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek. Aritmetik ortalama alınırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülecek ancak yarım ve yarımdan büyük kesirler, bir üst tam puan olarak değerlendirilmeyecek.
Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için birinci dönem puanı ile ikinci dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50, ayrıca ikinci dönem puanının da en az 50 olması gerekecek.
Puan yükseltme sınavı sonunda; başarısız olduğu derslerden en az 50 puan alan öğrenci sınıfını geçebilecek. Sınavlarda bir dersten en az 50 puan alan öğrenci, o dersten başarılı sayılacak.

Hakkında ozekinci